Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hệ thống bao gồm 02 lò đốt với công suất 1000kg/h mỗi lò. Được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến của Cộng Hòa Liên Bang Đức để phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Chát thải nguy hại được đốt trong nhiều giai đoạn, tại buồng đốt sơ cấp với nhiệt độ 700 độ C, hầu hết các loại chất thải nguy hại đã được tiêu hủy, phần còn lại được chuyển qua buồng đốt thứ cấp với nhiệt độ lên đến ~ 1300 độ C đảm bảo rác thải nguy hại được xử lý triệt để. Với công nghệ xử lý khói tiên tiến được làm mát và xử lý bằng hóa chất sau đó mới thải ra không khí qua ống khói cao ….. Tro xỉ thải ra trong quá trình sẽ được phối trộn, hóa rắn thành gạch không nung phục vụ cho nhu cầu dân sinh

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.

Error while loading reCapcha. Please set the reCaptcha keys under Theme Options in admin area

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT PHỔ BIẾN NHẤT