• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Tuyển Dụng

Hỗ trợ trực tuyến

0919 886 567 - Ms Hương

Thông Tin Tuyển Dụng

Ngày đăng

Thông Tin Tuyển Dụng

1. Cố vấn kỹ thuật - môi trường:

- Số lượng: 01 người

- Yêu cầu: Nam

- Tuổi từ 35 trở lên

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường, hóa học hoặc tương đương

- Có ít nhất 10 năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường

- Công việc: Tham mưu, giúp Ban giám đốc công ty về công nghệ và giải pháp để   xử lý các loại chất thải (Ưu tiên người có kinh nghiệm đã nghỉ hưu)

- Lương và các chế độ đãi ngộ theo thỏa thuận.

 

2. Quản lý điều hành nhà máy xử lý chất thải

- Số lượng: 01 người

- Yêu cầu: Nam

- Tuổi từ 30 trở lên

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành cơ khí hoặc môi trường

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm điều hành hoạt động sản xuất

- Công việc: Điều hành các hoạt động sản xuất của nhà máy xử lý chất thải, giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất, đề xuất các giải pháp vận hành hoạt động của nhà máy

- Lương và các chế độ đãi ngộ theo thỏa thuận.

 

3. Kỹ sư môi trường làm việc tại nhà máy:

- Số lượng: 02 người

- Yêu cầu: Nam

- Độ tuổi từ 30 trở lên

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành môi trường

- Có ít nhất 3 năm làm việc ở lĩnh vực tương tự

- Công việc: Chịu trách nhiệm về công tác xử lý chất thải, an toàn môi trường, an toàn  lao động tại nhà máy

- Lương và các chế độ đãi ngộ theo thỏa thuận.

 

4. Kỹ sư cơ khí:

- Số lượng: 01 người

- Yêu cầu: Nam

- Tuổi từ 30 trở lên

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành cơ khí

- Có ít nhất 3 năm làm việc ở lĩnh vực tương tự

- Công việc: Chịu trách nhiệm về mặt cơ khí đối với các hệ thống xử lý chất thải và các công việc liên quan khác trong nhà máy

- Lương và các chế độ đãi ngộ theo thỏa thuận.

 

5. Kỹ sư điện:

- Số lượng: 01 người

- Yêu cầu: Nam

- Tuổi từ 30 trở lên

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành điện động lực học, điện hệ thống

- Công việc: Chịu trách nhiệm về hệ thống điện của các hệ thống xử lý chất thải và các công việc liên quan khác trong nhà máy

- Có ít nhất 3 năm làm việc ở lĩnh vực tương tự

- Lương và các chế độ đãi ngộ theo thỏa thuận.