• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hỗ trợ trực tuyến

0919 886 567 - Ms Hương

Tổ chức lế kết nạp đảng viên mới

Ngày đăng

Ngày 24 tháng 06 năm 2014 Diễn ra lễ kết nạp Đảng viên mới của Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh.

Dưới đây là hình ảnh tiêu biểu về buổi lễ:

Hình ảnh: Những Đảng viên mới của Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh

 

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh )

quan ao tre em gia si quan ao tre em xuat khau