• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hỗ trợ trực tuyến

0919 886 567 - Ms Hương

Ông Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đến làm việc tại công ty

Ngày đăng

Tháng 8 năm 2014, Công ty vinh dự khi được tiếp đón Ông Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đến làm việc tại công ty.

Dưới đây là 1 số hình ảnh tiêu biểu nhất:

 

Hình ảnh: Ông Bùi Cách Tuyến (đứng giữa) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng 1 số cán bộ Công ty (1)

 

Hình ảnh: Ông Bùi Cách Tuyến (đứng thứ 3 từ trái sang) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng 1 số cán bộ Công ty (2)

 

Hình ảnh: Ông Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm việc cùng 1 số cán bộ Công ty

 

( Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh )