• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hỗ trợ trực tuyến

0919 886 567 - Ms Hương

Lễ truyền thông doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam vì thiên nhiên môi trường bền vững lần thứ 4

Ngày đăng

Tại lễ truyền thông doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam vì thiên nhiên môi trường bền vững lần thứ 4, Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh vinh dự được nhận Giấy chứng nhận doanh nghiệp phát triển bền vững với thiên nhiên môi trường

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu nhất:

Hình ảnh: Các doanh nhân doanh nghiệp nhận giải và cup lưu niệm từ Ban tổ chức Quốc gia chương trình Công nghệ xanh lần thứ 4

 

Hình ảnh: Giấy chứng nhận Doanh nghiệp phát triển bền vững với thiên nhiên môi trường mà Công ty vinh dự được nhận

 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp Vinastyle)