• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hỗ trợ trực tuyến

0919 886 567 - Ms Hương

Đoàn đại biểu Ủy ban khoa học công nghệ Quốc Hội đến thăm Trung tâm tái chế phế thải và xử lý chất thải

Ngày đăng

Tháng 7 năm 2014, Đoàn đại biểu Ủy ban khoa học công nghệ Quốc Hội đã có cuộc đến thăm Trung tâm tái chế phế thải và xử lý chất thải. Dưới đây là 1 số hình ảnh tiêu biếu:

 

Hình ảnh: Đoàn đại biểu Ủy ban khoa học công nghệ Quốc Hội cùng 1 số cán bộ của Trung tâm tái chế phế thải và xử lý chất thải

 

( Nguồn: Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh )