• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Xử lý dung môi, dầu thải (lọc cơ và lắng)

Ngày đăng

+ Dung môi thải sau khi nhập về được nhập vào bồn lọc thô ( trong bồn lọc thô gồm có lưới lọc, các vách ngăn, nước)  
+ Sau đó dung môi được cho chảy qua ngăn kế tiếp, sau đó được bơm qua bộ lọc tinh rồi bơm vào tháp chứa. Cuối cùng bơm phun vào lò đốt nhằm gia nhiệt cho lò đốt chất thải.

Một số hình ảnh hệ thống Xử lý dung môi, dầu thải (lọc cơ và lắng):