• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Ngày đăng

+ Xử lý các loại nước thải chất thải lẫn sơn, Nước thải nhiễm dầu, nước ximạ, dệt nhuộm..

+ Công suất 5m3/h

+ Tổng thể tích hệ bồn chứa : 250 m3
+ Công nghệ xử lý hóa lý, tuyển nổi, oxy hóa ba bậc và lọc cát, lọc than.

+ Nước thải ra của hệ thống xử lý đạt loại B và được tuần hoàn tái sử dụng trong hệ thống làm mát tuần hoàn lò đốt và phục vụ rửa xe, tẩy rửa bao bì thùng phuy, tưới cây…