• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hệ thống tẩy rửa bề mặt bao bì, thùng phuy

Ngày đăng

Với chức năng rửa sạch các loại hóa chất bám trên thân bao bì, thùng phuy… sau đó tận dụng lại. Thùng phuy sắt được dùng làm bao bì chứa nguyên liệu, sản phẩm cho rất nhiều ngành nghề khác nhau. Sau khi nhiên liệu, sản phẩm được sử dụng thùng phuy được xem như là 1 loại chất thải công nghiệp. Tuy nhiên nếu được xử lý đúng ( tẩy sạch các loại hóa chất bị nhiễm ) các loại thùng phuy phục hồi được xem như là 1 sản phẩm tận dụng.

+ Thực hiện xoay ly tâm và bơm áp lực cao để xúc rửa thùng phuy.
+ Phuy sau khi xúc rửa được chuyển qua thiết bị thổi bằng khí nén để nắn phuy.
+ Nước thải trong quá trình xúc rửa được đưa vào hệ thống xử lý nước.

Một số hình ảnh hệ thống tẩy rửa bề mặt bao bì, thùng phuy tại công ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Xanh: