• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hệ thống tái chế cao su

Ngày đăng

Sử dụng công nghệ của công ty Alphakat, nước Cộng Hòa Liên Bang Đức chuyển giao. Công nghệ này đã được Alphakat ứng dụng đầu tiên vào năm 2000 tại Neuensalz, cộng hòa Liên bang Đức. Tại Việt Nam công nghệ đã được cải tiến để phù hợp với điều kiện thực tế và đã được Bộ tài Nguyên và Môi Trường cấp phép hoạt động. Với công suất 4 tấn cao su trên 1 mẻ làm việc , hệ thống là phương án xử lý và tái chế nilong dính dầu, cao su ( lốp xe cũ hỏng, ba via …) thành dầu FO-R, Cacbon đen… Các sản phẩm thu được sẽ được tái sử dụng trong nhà máy và bán ra thị trường.

 

Một số hình ảnh hệ thống tái chế cao su tại công ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Xanh: