• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hệ thống sơ chế pin, acquy chì thải

Ngày đăng

+ Chì thải từ các bình ácquy và các thiết bị khác được tiền xử lý bằng cách loại bỏ lớp vỏ, nước axit để tách ra phần lõi chì.
+ Phần lõi chì được dùng để chuyển giao cho đơn vị tái chế để tái sử dụng.

Một số hình ảnh về hệ thống sơ chế Ắc Quy tại công ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Xanh: