• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hỗ trợ trực tuyến

0919 886 567 - Ms Hương

Lễ Tôn Vinh - Doanh nghiệp doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh 2013

Ngày đăng

Công ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Xanh đại diện là Ông Đỗ Vĩnh Thành - Chủ tịch HĐTV vinh dự được nhận cúp và bằng khen tại Lễ Tôn Vinh - Doanh Nghiệp Doanh Nhân Văn Hóa Thời Đại Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Lễ Tôn Vinh: