• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại

Hỗ trợ trực tuyến

0919 886 567 - Ms Hương

100 Doanh nghiệp trí thức tiêu biểu trên mặt trận kinh tế năm 2012

Ngày đăng

Công ty TNHH Môi Trường Công Nghiệp Xanh vinh dự được nhận giải thưởng 100 Doanh nghiệp trí thức tiêu biểu trên mặt trận kinh tế năm 2012. Lễ trao giải tại Đền Hùng - 11/04/2013.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: