• Thành tích
  • Trụ Sở Công Ty
  • Vì Môi Trường Xanh - Sạch - Đẹp
  • Nhà máy xử lý chất thải
  • Hệ Thống Lò Đốt Chất Thải Nguy Hại
Tái chế sắt

Tái chế sắt

2013-03-12 14:55:20

Xem tiếp
Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại

Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại

2013-01-22 09:38:15

Hệ thống bao gồm 02 lò đốt với công suất 1000kg/h mỗi lò. Được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến của Cộng Hòa Liên Bang Đức để phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam.

Xem tiếp
Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

2013-01-22 09:50:50

Với công suất 5m3/h, chức năng của hệ thống là xử lý các loại nước thải công nghiệp được thải ra từ nhà máy trong quá trình sản xuất.

Xem tiếp
Tẩy rửa kim loại

Tẩy rửa kim loại

2013-02-22 13:42:23

Xem tiếp
«  1 2 3 4 »